• IMG_0493
 • IMG_4810
 • IMG_4817
 • IMG_4831
 • IMG_4789
 • 27042878_2056863731256177_640921199_n
 • 0025
 • 26994397_2055879734687910_1884178227_n__1_
 • 0004
 • 0002
 • 0003
 • 002294
 • 003323
 • 26994927_2055879648021252_723847150_n88
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Ngày 28 và 29/5/2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo đã thành lập Đoàn kiểm tra tiến ...
Ngày 28 và 29/5/2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo đã thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp việc Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; hoạt động các tổ chuyên môn; công tác kiểm tra nội bộ; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác tuyển sinh tại Trường TH Mỹ Lợi
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thống kê
Hôm nay : 1