22/01/18  Tin của trường  1573
Theo định hướng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo viên cần tăng cường đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao năng lực tự học cho người học. Theo tinh thần của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường TH số 1 Mỹ châu cũng đã chú trọng đến các phương pháp dạy học tích cực và một trong những phương ...