MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 MỸ CHÂU
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 MỸ CHÂU

Theo định hướng đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo,Trong năm học 2017 -2018, trường TH số 1 Mỹ Châu tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm hình thành năng lực phẩm chất cho học sinh thông qua việc tổ chức cho các em chơi các trò chơi dân gian như: nhảy dây, kéo co, đập ấm, ...Đồng thời tăng cường tổ chức các hoạt động ca múa hát tập thể, đồng diễn bài võ thể dục cổ truyền. Tổ chức cho học sinh đi viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân ngày thương binh liệt sĩ; tổ chức buổi hoạt động ngoại khóa nhân gày 22/12 để giúp học sinh tìm  hiểu về lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam và truyền thống anh hùng nhân dân địa phương.

                                        Người viết Nguyễn Văn Hiếu