Giờ giải lao bổ ích

Giờ giải lao bổ ích

Sau 2 tiết học căng thẳng các em học sinh trường TH số 1 Mỹ Châu đồng diễn bài võ cổ  truyền, múa dân vũ.