Văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt nam và đón Cờ thi đua, Bằng khen của UBND tỉnh Bình Định