TẤM GƯƠNG NHÀ GIÁO TIÊU BIỂU CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ I MỸ CHÂU

Thầy HỒ NGỌC CHI người đã đạt Chiến sĩ thi đuacấp cơ sở năm học: 2016 – 2017và đạt Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm học : 2017 – 2018.

TẤM GƯƠNG NHÀ GIÁO TIÊU BIỂU CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ I MỸ CHÂU

Thầy HỒ NGỌC CHI người đã đạt Chiến sĩ thi đuacấp cơ sở năm học: 2016 – 2017và đạt Giáo viên dạy giỏi cấpTỉnh năm học : 2017 – 2018.

 

 

Thầy HỒ NGỌC CHI một thầy giáo luôn tận tâm với nghề dạy học.Đầu năm học, sau khi nhận lớp, thầy tiến hành khảo sát chất lượng học sinh, sau đó phân loại học sinh thành các nhóm đối tượng: Nhóm học sinh năng khiếu, nhóm học sinh có lực học trung bình; nhóm học sinh tiếp thu bài chậm. Từ thực tế tình hình học sinh của lớp, thầy đã đề xuất biện pháp giáo dục phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh của lớp mình. Đối với học sinh năng khiếu, thầy hướng dẫn các em biện pháp học tập để các em tự nâng cao năng lực học tập, được tham gia vào lớp học bồi dưỡng học sinh năng khiếu của trường. Đối với những học sinh có lực học trung bình, thầy hướng dẫn các em về các dạng bài tập Toán - Tiếng Việt nâng cao, hướng dẫn các em cách tự học để các em phấn đấu trở thành học sinh hoàn thành tốt kiến thức kĩ năng môn học. Đối với nhóm học sinh tiếp thu bài chậm, thầyphải bỏ thêm thời gian đầu buổi học, trong giờ giải lao, thường xuyên kiểm tra việc tự học của học sinh để giúp các em phấn đấu vươn lên theo học kịp các bạn học sinh khác trong lớp, giúp các em hoàn thành kiến thức kĩ năng của các môn học. Những buổi không có giờ dạy nhưng thầy vẫn đến trường sớm để hướng dẫn, nhắc nhở học sinh trực nhật trường lớp rồi mới an tâm về.

Với những việc làm thiết thực nêu trên, cùng với sự nhiệt tình trong giảng dạy của thầy cũng như ý chí quyết tâm học tập của trò, kết quả cuối năm học lớp đã đạt được kết quả rất cao.

Thầy luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu của lớp cũng như các hội thi khác do Phòng Giáo dục tổ chức. Thầy thường xuyên phối hợp với giáo viên dạy bồi dưỡng, giáo viên dạy buổi thứ hai để bổ sung kiến thức nâng cao kịp thời và phù hợp cho học sinh. Không chờ đợi khi có kế hoạch của nhà trường, thầy thường xuyên ra đề và khảo sát học sinh qua từng mảng kiến thức đã được học, đồng thời điều chỉnh và bổ sung nội dung bồi dưỡng cho phù hợp.

* Kếtquảhọcsinhthamgiacáchộithinhưsau :

- Học sinh tham gia giải toán trên mạng Internet cấp huyện: 05 emđạtgiải

(01 giảiNhì, 03 giải Ba, 01 giảiKhuyếnkhích)

- Học sinh tham gia giải toán trên mạng Internet cấp tỉnh : 05 em đạt giải

(4 giải Nhì, 1 giải Khuyến khích).

- Học sinh thi Olympic tiếngAnhcấp huyện: 02 emđạtgiải

(01 giảiNhất, 01 giảiNhì)

- Học sinh thi Olympic tiếngAnhcấp tỉnh: 02 emđạtgiải

(01 giảiNhì, 01 giải Ba)

Bên cạnh việc dạy kiến thức cho học sinh, thầy còn quan tâm đến việc rèn luyện chữ viết cho các em vì rèn luyện nét chữ chính là góp phần rèn luyện nhân cách, rèn luyện nết người. Thầy đưa ra một số biện pháp để rèn luyện chữ viết cho học sinh như: Thường xuyên kiểm tra vở rèn chữ của học sinh hằng ngày, chỉ ra những chỗ chưa đúng về chữ viết của từng học sinh để các em khắc phục. Đối với những học sinh có chữ viết quá yếu, thầy yêu cầu học sinh mỗi ngày phải chép một bài (một đoạn) và chấm bài, chỉ cho học sinh những chỗ chưa phù hợp (nét, độ cao) cần khắc phục. Đối với những học sinh có chữ viết tương đối và đẹp, thầy khuyến khích các em thi đua để có chữ viết đẹp hơn. Cuối năm học, chữ viết của học sinh trong lớp có nhiều tiến bộ.

* Kết quả tham gia thi viết chữ đẹp cấp trường, cấp huyện:

- Thi viết chữ đẹp cấp trường : 02 em đạt giải (01 giải Nhất, 01 giải Ba)

- Thi viết chữ đẹp cấp huyện : 01 em đạt giải Khuyến khích

Ngoài công tác giảng dạy, thầyluôn hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm của mình. Thầyđã tìm hiểu kĩ hoàn cảnh của từng học sinh để có biện pháp giúp đỡ kịp thời. Giáo dục học sinh thường xuyên hằng ngày là một việc làm thiết thực

* Kết quả rèn luyện về các hoạt động Đội :

- Lớp được Hội đồng Đội các cấp kiểm tra về các kĩ năng hoạt động Đội và công nhận Chi đội xuất sắc.

Ngoài công việc chính là giảng dạy, thầyluôn tham gia tíchcực các phong trào do nhà trường tổ chức để tự rèn luyện mình và góp phần dấy lên phong trào thi đua trong toàn trường.

Thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện Đạt giải Nhì

Thi giáo viên viết chữ đẹp cấp trường Đạt giải Nhì

Thi viết sáng kiến kinh nghiệm cấp trường Đạt giải A

Thi viết sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện, cấpTỉnh Đạt giải B

Thi giáo viên dạy giỏi cấpTỉnh Đạt giải Nhì

 

Thầy HỒ NGỌC CHI luôn là tấm gương sáng điển hình để giáo viên trong trường học tập theo trong công tác giảng dạy cũng như ở tất cả mọi lĩnh vực khác trong cuộc sống.